Laatste Nieuws

Aandacht voor Dorpsvisie tijdens kerstmarkt

Op vrijdag 14 december wordt in Slagharen tijdens de Kerstmarkt de dorpsvisie van PB Slagharen 2025 gepresenteerd.

G.Brokelman

Plaatselijk Belang Slagharen: “Slagharen is in 175 jaar gegroeid naar een dorp waar samenhorigheid, aandacht voor elkaar en ondernemerschap belangrijke pijlers zijn. Je veilig en gewaardeerd voelen is belangrijk. Deze waarden willen de inwoners graag behouden. De sociale controle die er is, wordt als positief ervaren. Er is plek voor jong en oud en dat niet iedereen hetzelfde is, is prima. Vanuit deze dorpse waarden is het belangrijk om een aantal zaken de komende jaren verder vorm te geven. Want Slagharen heeft of krijgt te maken met trends als vergrijzing, minder jeugd, leegstand en vergroening. Plaatselijk Belang heeft samen met betgrokken inwoners de visie op de toekomst van Slagharen opgesteld en uitgewerkt in een werkplan. In dit werkplan is aandacht voor hema’s op sociaal maatschappelijk gebied, fysiek ruimtegebied, economische ondernemend gebied, gebied van duurzaamheid. Plaatselijk Belang is op zoek naar mensen die willen helpen bij de uitvoering van de vooropgestelde plannen, want dit kunnen zij niet alleen”. Het werkplan wordt tijdens de Kerstmarkt gepresenteerd.

About The Author

Related posts