Bladhekken

Tijdens de ALV was er een vraag over de hoeveelheid bladhekken. Hieronder de reactie:

Bladhekken zijn er gekomen toen betaald moest worden voor de groene container. De groene container is nu weer gratis. De reden waarom ze zijn geplaatst is daarmee vervallen.
Daarnaast heeft de gemeente er voor gezorgd dat blad gratis naar ROVA kan worden gebracht.Voor 2014 stonden er 4 bladhekken in Slagharen. Waarvan 1 aan de oostkant. Er waren in 1e instantie 3 weg bezuinigd. In 2015 stond er dus 1 bladhek in Slagharen. Daarna heeft de politiek wat geld beschikbaar gesteld om toch nog een paar bladhekken meer te plaatsen. Toen is er in Slagharen 1 bladhek bij gekomen.

Omdat elk jaar weer blijkt dat iedereen een bladhek graag naast de deur wil hebben zijn er strakke criteria op gesteld. Het is voor de gemeente geen doen om op elke locatie specifiek in te spelen. Hieronder de criteria:

Waar wel bladhekken
De gemeente heeft besloten om op een beperkt aantal locaties de bladhekken wel te blijven plaatsen. De gemeente wil hiermee inwoners met een kleine tuin en waar veel grote gemeentelijke bomen dichtbij staan blijven ontzien. Om te bepalen welke locaties hiervoor in aanmerking komen, heeft de gemeente criteria opgesteld. Alle bestaande locaties zijn hieraan getoetst. De criteria zijn:

  • Alleen binnen de bebouwde kom
  • Alleen voor grote gemeentelijke bomen met takken boven particuliere tuinen.
  • Het moet gaan om verscheidene grote gemeentelijke bomen per situatie.
  • Hoeveelheid blad kan niet in 2 keer worden afgevoerd dmv de groene container.
  • Niet voor bomen in bos of bosplantsoen.
  • Indien er te veel particulier afval in wordt gegooid, wordt het bladhek het erop volgend jaar niet meer geplaatst.
  • Locatie van de bladhekken is goed bereikbaar met de vrachtwagen waarmee het blad opgehaald wordt.

De oostkant van Slagharen kent meer bosjes en bosplantsoen. Dit is de reden waarom er wel grote bomen worden ervaren maar daar geen bladhekken staan.

—-

Vanuit PBS willen we benadrukken op het feit dat er ???? ?????????? in gegooid mag worden. Als dat blijft gebeuren dan zijn we ook de laatste 2 bladhekken kwijt!

Related posts