Boules vereniging de “De Kronkelboulers” organiseren een STRATEN-BOULES TOERNOOI

Slagharen, 26 maart 2019.

TE ORGANISEREN STRATEN-BOULES TOERNOOI Slagharen & omstreken.

Onze  Boules vereniging  de “De Kronkelboulers”  organiseert in week 23 (3 juni t/m 6 juni) een  straten Jeu de Boules-toernooi voor Slagharen en omstreken. Dit toernooi is bestemd voor jong en oud en wordt gehouden op onze jeu de Boules locatie aan de kronkelweg te Slagharen.

De dagen en data zijn als volgt:

  • Maandagavond   3-6-2019:         aanvang  18.30.
  • Dinsdagavond  4-6-2019:            aanvang  18.30
  • Woensdagavond  5-6-2019:        aanvang  18.30
  • Donderdagavond  6-6-2019:       aanvang  18.30.  (finale avond)

Er kunnen 18 straten deelnemen  met  2 teams, te weten teams A en B,  elk team met twee personen. Na iedere wedstrijd mag een team wisselen van personen uit dezelfde straat (geen Jeu de Boules  leden ) Per avond worden, voor elk team,  drie partijen van veertig minuten gespeeld.

Op de finale avond moeten de eerst drie van teams  A en B   tegen elkaar boulen;  bij slechte weersomstandigheden  schuift het programma een avond op. Het spelen is volledig voor eigen risico.  De spelregels zijn vastgesteld door het bestuur van de Jeu de Boules vereniging, dit bestuur beslist ook in geval er onduidelijkheden of misverstanden zijn.

Voor belangstellenden die lid wensen te worden van onze vereniging vermelden wij hieronder de speeldagen/tijden. Neem voor   een mogelijk lidmaatschap  contact op met een van bovenvermelde bestuursleden.

Maandagmiddag 13.30 uur, woensdagavond 18.30 uur & donderdagmorgen 9,30 uur.

Andere  tijdstip en spelmogelijkheid altijd in overleg met het bestuur of een van de leden.

Het Inleggeld  voor dit toernooi bedraagt tien  euro per team  

Aanmelden bij H.Pieper, en wel   voor 22-05-2019  vol = vol   

Mailadres Herman: herman.pieper@ziggo.nl            

Groeten van de  Secretaris     H.Mecklenfeld          

Voorzitter             

H.Pieper Bolsterstraat  24 7776 BC Slagharen 0523-682217

Secretaris

H.Mecklenfeld Herenstraat 35  7776 AH Slagharen 0523-683170

Penningmeester

J.Bouwhuis Kaaplaantje 19-11 7902 HH Hoogeveen 0528-202733

Bestuurslid

B.Weekamp Herenstraat 21-207 7776  AG Slagharen 0523-681555

Bestuurslid

J.Sassen Dokters- Willemslaan 17 7776 CE Slagharen 0523-682266