Carnaval 2022

Het was een geweldig weekend Carnaval! De zon heeft prima zijn best gedaan, de tent was continu vol en de optocht was wederom een succes!
Ook Dorpsbelang Slagharen was tijdens de receptie aanwezig. De de burgemeester hield een toespraak waarbij hij de de Sleutel van Slagharen overhandigde aan Prins Ewout.

De burgemeester aan het woord…

Nadat de burgemeester zijn woordje had gedaan was het woord aan onze voorzitter Leonie!

Voorzitter Leonie aan het woord

Hieronder een korte samenvatting

Leonie heet iedere van harte welkom in de feesttent. Ook namens Dorpsbelang Slagharen. De naam is veranderd zodat dit beter bij ons past als dorp.
Na een korte intro werd burgemeester Maarten Offinga ook uitgenodigd om de optocht op zaterdag bij te wonen! [Redactie: hij was er ook!]
Later dit jaar is er een bezoek van de burgemeester en wethouders. Leonie gaat in op de ontwikkelingen in het dorp.

  • De woningbouw (infoavond 20 mei, 19:30 Kronkelhonk)
  • Verkeersveiligheid, vooral voor schoolgaande kinderen.
  • Ontwikkeling/ uitbereiding industrie
  • Gezond verenigingsleven die zeker weer opgebouwd moet worden na deze periode. Er zijn veel vrijwilligers/ bestuursleden gestopt en dat moet weer opgepakt worden en dat is niet altijd makkelijk.

Ze sluit af met de onderstaande woorden:

Laten we elkaar daarin ondersteunen waar mogelijk. MET elkaar de schouders eronder en door!

Eigenlijk is het net carnaval:  Achter elkaar staan, handen op elkaars schouder muziek EN Polonaise!!

Bestuur Dorpsbelang Slagharen en burgemeester Offinga

Related posts