Extra ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de extra ledenvergadering van Plaatselijk Belang Slagharen.

Maandag 9 mei 2022 om 19.30 uur
Het Kronkelhonk te Slagharen

(inloop vanaf 19.15 uur)

Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Voorstel tot wijziging van de statuten*
  3. Rondvraag
  4. Sluiting

* Voorstel wijzigingen statuten: het concept van de gewijzigde statuten is te raadplegen op www.slagharen.info of schriftelijk op te vragen bij pb@slagharen.info. Goedkeuring van de statutenwijzigingen kan dan plaatsvinden met tenminste 2/3e van het aantal uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezigen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Plaatselijk Belang Slagharen

Related posts