Gemeente treedt op bij overmatige overlast of onveilige situaties rond carbidschieten

Gemeente treedt op bij overmatige overlast of onveilige situaties rond carbidschieten

 

Politie en gemeente treden tijdens de komende jaarwisseling gezamenlijk op bij overlast of onveilige situaties rond carbidschieten. Organisatoren van een carbidschietfestijn of carbidschutters die zich niet aan de regels houden, worden daarop aangesproken. Afhankelijk van de situatie komt de politie in actie. Het college van B&W heeft besloten dat de gemeente bij bovenmatige overlast voor de omgeving of bij gevaarlijke situaties rond carbidschieten een last onder dwangsom kan opleggen die kan oplopen tot € 6.000.

 

Carbidschieten is een traditie in de regio en hoort voor veel inwoners bij oudejaarsdag. De gemeente Hardenberg wil ervoor zorgen dat de jaarwisseling voor iedereen prettig en veilig verloopt met behoud van tradities. Daarom is carbidschieten rond de jaarwisseling onder voorwaarden toegestaan. Een vergunning is niet nodig, maar er gelden wel regels om ervoor te zorgen dat de situatie veilig blijft en er geen overlast ontstaat voor de omgeving. Iedereen die tijdens de jaarwisseling gaat carbidschieten, moet zich aan de regels houden.

 

Politie en gemeente controleren

De gemeente en de politie zien er samen op toe dat de regels worden nageleefd en controleren rond de jaarwisseling op plekken waar met carbid wordt geschoten. Ook als inwoners een melding doen van overlast of gevaar gaan politie en gemeente erop af. Als geconstateerd wordt dat de organisatoren van een carbidschietfestijn en/of schutters zich niet aan de regels houden, worden ze hierop aangesproken, zodat de organisatoren/schutters de regels alsnog in acht kunnen nemen. Afhankelijk van de situatie en de geconstateerde overtreding, bepaalt de politie of verdere actie nodig is, zoals een proces verbaal voor de overtreding of een doorverwijzing naar bureau HALT.

 

Bestuursrechtelijke last onder dwangsom

Bij bovenmatige overlast voor de omgeving of als er gevaar dreigt voor mens en dier, treedt ook de gemeente Hardenberg op. Allereerst wordt een bestuursrechtelijke waarschuwing uitgedeeld. Als de situatie na deze waarschuwing niet beëindigd wordt, dan kan de gemeente een bestuursrechtelijke last onder dwangsom opleggen van € 1.500 die verbeurd wordt bij iedere constatering. Deze last onder dwangsom kan oplopen tot maximaal € 6.000. Het college van B&W heeft deze week met deze aanpak ingestemd.

 

“Prettige en veilige jaarwisseling”

Burgemeester Peter Snijders: “We zien dat carbidschieten de laatste jaren steeds populairder wordt. De meeste inwoners vinden dat carbidschieten traditioneel bij oudejaarsdag hoort en dat alles wat er rondom georganiseerd wordt voor deze ene dag moet kunnen. Ook wij willen deze traditie behouden, zolang de veiligheid voor mens en dier niet in het geding is en er geen bovenmatige overlast voor de omgeving ontstaat. Daarom zijn er spelregels. Als iedereen zich daaraan houdt, is het voor de gemeente niet nodig om op te treden en zorgen we er samen voor dat jaarwisseling voor iedereen een gezellig en veilig feest is.”

About The Author

Related posts