GLASBAKKEN BIJ DE SKATEBAAN GAAN VERDWIJNEN


Persbericht
GLASBAKKEN BIJ DE SKATEBAAN GAAN VERDWIJNEN
SLAGHAREN 18 SEPTEMBER 2018:
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang Slagharen in Het Kronkelhonk kwam de vraag naar voren wat P.B.S. kon doen aan de overlast van de glasbakken die bij de skatebaan staan. Het zou er onveilig zijn en er zou ook vaak veel glas naast de bakken staan. Daarop heeft P.B.S. contact gehad met de contactambtenaar van de gemeente en is men tot de conclusie gekomen dat de glasbakken worden weggehaald en eerst niet worden herplaatst elders in het dorp. Volgens de gemeente is de opbrengst van de glasbakken bij de skatebaan te laag en is het vanwege de hoge kosten niet wenselijk dat er op twee plaatsen in het dorp glasbakken staan.
Wanneer in de toekomst blijkt dat dat de bakken aan het Anton Geerdesplein nu wel heel snel vol zitten dan gaat P.B.S. opnieuw om de tafel met de gemeente om tot een goede oplossing te komen. In de tussentijd worden de bakken aan het Anton Geerdesplein vaker geleegd dan tot nu toe werd gedaan. Ook wordt er een stukje techniek toegevoegd aan de bakken zodat op afstand kan worden gezien hoe vol ze zitten.
-Einde-

About The Author

Related posts