Huize de Eik heeft een nieuwe Stichting

Met ingang van dit nieuwe jaar is er een nieuwe Stichting vrienden van de Eik opgericht, die wordt bestuurd door drie Slagharenaren, Theo Kosse (secretaris), Joop Roosma (voorzitter) en Ronald Hegteler (penningmeester).

Deze mannen dragen de Eik en hun ouder wordende medemens in Slagharen een warm hart toe. Daarbij ondersteunen zij van harte het project Grijs, Groen en Gelukkig. Vanuit dit project proberen medewerkers en vrijwilligers van huize de Eik bewoners bij de natuur te betrekken en hen daarin te laten participeren. Ook is het doel dat inwoners vanuit Slagharen in dit project betrokken gaan worden. Daarom zet het bestuur zich in om extra middelen bij elkaar te krijgen voor fysieke vergroening, recreatiematerialen en de inrichting van de achtertuin. Het gaat met name om zaken die niet uit zorggelden gefinancierd kunnen worden. Het bestuur wil zorgen dat de activiteiten in het kader van het project Grijs, Groen en Gelukkig met betrekking tot de tuin achter de Eik kunnen worden gerealiseerd. Er wordt gedacht aan het aanleggen van een belevingstuin met fruitbomen en pluktuin. Door middel van donaties, sponsorgelden en schenkingen hopen zij de nodige middelen te verwerven. Op www.huize-de-eik.nl is te vinden hoe u donateur kunt worden.

Related posts

http://irrumabo.de/public-web/friends-fuck-friends-mother-japanese-porn-movie-best-tit-threesome-gif/