jaarvergadering en presentatie dorpsvisie van Plaatselijk Belang Slagharen.

Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van de jaarvergadering en presentatie dorpsvisie van Plaatselijk Belang Slagharen.

Woensdag 10 April om 20:00 uur

Het kronkelhonk te Slagharen

(Ontvangst vanaf 19:30 uur)

Agenda:

 1. Opening.
 2. Notulen van de jaarvergadering van 16 April 2018*
 3. Jaarverslag van de secretaris*
 4. Financieel overzicht van de penningmeester*, kascontrole en aanstellen nieuwe kascontrole-commissie
 5. Bestuursverkiezing:
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Michiel Sportel
  • Nieuwe bestuursleden: Frank Scholten en Bertold Kosse
  • We zijn nog op zoek naar nieuwe bestuursleden! Interesse? Stuur een mail naar pb@slagharen.info
 6. Gewoon gezond Slagharen
 7. W.v.t.t.k.
 8. Rondvraag
 9. Pauze
 10. Presentatie dorpsvisie ‘Slagharen 2025; met behoud van dorpse waarden toekomst gericht ontwikkelen’ en overhandigen eerste exemplaar. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
 11. Sluiting

Graag nodigen wij u uit om na afloop van de presentatie van de dorpsvisie onder het genot van een hapje en een drankje na te praten in de bar van het Kronkelhonk.

Wij nodigen in het bijzonder bestuurders van verenigingen, stichtingen en belangengroeperingen, de ondernemers en andere geïnteresseerden uit Slagharen uit om aanwezig te zijn bij de presentatie van de dorpsvisie.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Plaatselijk Belang Slagharen

About The Author

Related posts