Jaarvergadering 2019 “Fotoslag”

Persbericht: Het gaat goed met FotoSlag

Op 16 januari 2019 werd in het clubonderkomen in De Eik de jaarvergadering van fotoclub FotoSlag uit Slagharen gehouden. Het bestuur legde het jaarprogramma/werkplan 2019 met de titel “Steeds en stap verder” en de jaarstukken van 2018 ter goedkeuring en vaststelling voor aan de aanwezige leden. Het jaarprogramma/werkplan 2019, waarvan de leden op voorhand kennis hadden kunnen nemen, werd met enthousiasme ontvangen en goedgekeurd. Vervolgens werden de financiële jaarstukken over 2018 en de begroting voor 2019 aan de orde gesteld. Uit de voorgelegde stukken bleek van FotoSlag financieel goed gezond is. Om de clubkas financieel gezond te houden werd met algemene stemmen besloten om de contributie voor 2019 te verhogen van € 32,50 naar € 37,50 per jaar ( voor het eerst van het bestaand van FotoSlag). Het ledenbestand van FotoSlag groeide naar 38 leden.

Nieuwe voorzitter:

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd op gepaste wijze afscheid genomen van Gerard Wierbos als voorzitter en bestuurslid. (foto) Gezien zijn inzet zullen wij hem zeker missen als onze voorzitter, maar gelukkig blijft hij wel als vrijwilliger actief in onze vereniging. Met een meerderheid van stemmen werd Edward Boer als bestuurslid gekozen en door het bestuur benoemd tot nieuwe voorzitter.

Wisseltrofee:

Om in aanmerking te komen voor de jaarlijkse club wisseltrofee moest er in het kader van de jaaropdracht 2018 een foto met als onderwerp “Sport” worden ingeleverd. Er werden 12 foto’s ingeleverd. De wisseltrofee werd gewonnen door E. Veltink, uit Lutten, die de beker een jaar lang in bezit mag houden. (foto)

Nieuwjaarsbijeenkomst:

Traditiegetrouw werd na het officiële gedeelte de jaarvergadering afgesloten met een hapje en een drankje. Mensen die lid willen worden, het programmaboekje of nader informatie wensen te ontvangen kunnen een e-mail sturen naar: hermanleemhuis@hetnet.nl of bellen met 0523-682680. Op de website (www.fotoslag.nl) is ook meer informatie te vinden.

Related posts