Jaarvergadering van Plaatselijk Belang Slagharen

 

 

 

Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van de

 

Maandag 16 april 2018 om 20.00 uur

Het Kronkelhonk te Slagharen

Agenda:

 

  1. Opening.

 

  1. Notulen van de jaarvergadering van 15 mei 2017*.

 

  1. Jaarverslag van de secretaris*.

 

  1. Financieel overzicht  van de penningmeester, kascontrole en aanstellen nieuwe kascontrole-commissie

 

5.       Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar:  Piet Fieten, Ronald van der Schouw, Marlien Slot.

Herkiesbaar voor één jaar: Marloes Tholen.

Nieuwe bestuursleden: Bart Anbergen, Jan Verschuur en Ronald Hegteler

Namen van kandidaten kunnen tot 24 uur voor de aanvang van de vergadering via mail: pb@slagharen.info worden ingediend.

 

6.      Gewoon Gezond Slagharen.

 

7.      Voortgang bouwplannen Dr. Willemslaan.

 

8.      Rondvraag.

 

9.      Pauze.

 

10.   Dorpsvisie Slagharen.

 

       11.  Sluiting.

 

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Plaatselijk Belang Slagharen.

* Notulen jaarvergadering  en jaarverslag  liggen  tijdens de jaarvergadering ter inzage.

About The Author

Related posts