Nieuwbouw Slagharen Noord/Onder de Eiken

Afgelopen maandag 17 april werden de plannen gepresenteerd voor Slagharen Noord en het project Onder de Eiken. Hieronder de tekeningen/schetsen van de genoemde gebieden.

Onder de Eiken

Slagharen Noord

(Officiële naam moet er nog bedacht worden voor dit gebied)

De oranje omcirkelde gebieden mag niet worden bebouwd in verband met huidige bestemmingen.

Hieronder een eerste indeling. Er wordt voor veel groen gekozen met kleine tot ruime kavels. Met ontsluiting op Witmanweg en de Rondweg.

Related posts