PB Slagharen presenteert Dorpsvisie

Onderstaande is geschreven door de Toren

Op woensdag 10 april hield Plaatselijk Belang Slagharen haar jaarvergadering in het Kronkelhonk. Na de pauze werd de dorpsvisie Slagharen besproken ‘Slagharen 2025 met behoud van dorpse waarden en toekomst’.

Het eerste exemplaar ‘Slagharen werkplan bij Dorpsvisie’ werd door PB-voorzitter Leonie Kremer overhandigd aan Stefan Haverkort (prins carnaval). De inwoners van Slagharen konden meepraten over hoe zij willen dat hun dorp er over vijf tot tien uit zou kunnen zien. PB Slagharen hecht veel waarde aan deze meningen het omdat met deze presentatie over een periode van tien á twintig jaar aan de slag gaat. Je veilig en geborgen voelen is belangrijk. “In Slagharen is saamhorigheid en aandacht voor elkaar en dat willen de inwoners graag behouden. De sociale controle die er is, wordt als positief ervaren en er is plek voor jong en oud en dat niet iedereen het zelfde is, is prima”, werd woensdag nog eens nadrukkelijk naar voren gebracht. Vanuit deze dorpse waarden moet de toekomst vorm worden geven. Slagharen heeft of krijgt te maken met vergrijzing, urbanisatie, leegstand, beleving en participatie. Tijdens twee bijeenkomsten hebben betrokken inwoners uit Slagharen gepraat over wat Slagharen de komende jaren te doen staat.

Jong en oud in contact

Ouderen worden ouder en de komende jaren zullen er meer ouderen zijn. Het is belangrijk dat er genoeg dagbestedingsactiviteiten zijn voor deze mensen. En het is goed om jongeren en ouderen met elkaar in contact te brengen. Er moeten dus voorzieningen zijn waar iedereen zich welkom voelt. Naast de ouderen is extra aandacht nodig voor jongeren. De afgelopen jaren zijn ontmoetingsplekken voor de jeugd verdwenen. Het Kronkelhonk zou hierbij de functie weer activeren, samen met jongeren.

Ruimtelijke opgave

Ook staat in de Dorpsvisie dat het herbestemmen van leegstaande gebouwen niet eenvoudig is, maar wel belangrijk. Tijdelijke pop-up stores kunnen de leefbaarheid verbeteren. Ook moet worden nagedacht over de toekomst van de kerk, dit met het ook op verdere afname van de kerkgang. Daarnaast is het gewenst om het centrum aangenamer te maken met meer groen en meer plekken om elkaar te ontmoeten. Ook voor het behoud en het ontwikkelen van voorzieningen is het van groot belang dat er voldoende aantrekkelijke woningen zijn. Aandacht voor de middenklasse woningzoekenden en jongeren is daarbij nodig. Slagharen is een prachtig dorp, alleen zijn de verbindingen met de steden de laatste jaren verslechterd. Een fietssnelweg en een buurtbus kunnen hiervoor een oplossing bieden.

De leefbaarheid van Slagharen heeft ook een ‘people’ kant. Het werk voor verenigingen, de kerk en de zorg rust vaak op de schouders van enkelen. Met de groei van de participatiesamenleving wordt de draagkracht van de schouders niet groter de komende jaren. Het ontwikkelen van een nieuwe organisatiestructuur, waarbij verschillende functies door samenwerking efficiënter kunnen worden aangepakt, kan hierbij een oplossing zijn. “Delen is vermenigvuldigen. Het opzetten van een durf te vragen/deel community is iets waar Slagharen mee aan de slag kan. En kennis delen met andere Plaatselijke Belangen groepen, is hierbij erg belangrijk, want het wiel is al een keer uitgevonden”.

Related posts