Persbericht Gemeente Hardenberg

 

 

29 maart 2018

Kanovereniging naar nieuw gebouw in Vechtpark Hardenberg

De Kanovereniging Hardenberg-Vecht en de gemeente Hardenberg werken samen aan het plan om een nieuw verenigingsgebouw te bouwen in het Vechtpark Hardenberg. Dit verenigingsgebouw biedt ook ruimte voor een openbare kleedgelegenheid voor gebruikers van de wildwaterkanobaan. Momenteel onderzoeken de beide partijen of deze verplaatsing en nieuwbouw mogelijk is. Afspraken hierover worden vastgelegd in een intentieovereenkomst.

Langs de Vecht in het centrum van Hardenberg wordt de komende jaren flink gebouwd. Op de voormalige zwembadlocatie wil ontwikkelaar DLH appartementen en woningen bouwen. Op het perceel aan de oostkant van de Vechtvoorde (fietspad vanaf Amaliabrug) heeft een aantal particulieren het initiatief genomen (collectief particulier opdrachtgeverschap/CPO) voor het ontwikkelen van appartementencomplex De Marsch. Op deze locatie staat nu het gebouw van Kanovereniging Hardenberg-Vecht. De initiatiefnemers zijn met de gemeente Hardenberg in gesprek over de aankoop van de benodigde grond.

Nieuwe locatie verenigingsgebouw Om de bouw van de appartementencomplex De Marsch mogelijk te maken, is het nodig het gebouw van de Kanovereniging te verplaatsen. In de afgelopen periode zijn de gemeente en de Kanovereniging in goed en constructief overleg op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor het verenigingsgebouw. Die locatie is gevonden in het Vechtpark Hardenberg, tussen de Molengoot en de Twentweg. Deze locatie ligt nabij de wildwaterkanobaan.

Vechtpark Hardenberg De beoogde locatie van het verenigingsgebouw in het Vechtpark Hardenberg biedt veel voordelen. Zo worden hiermee de recreatieve mogelijkheden in het Vechtpark vergroot. Bovendien biedt deze locatie de mogelijkheid om een openbare kleedgelegenheid voor gebruikers van de wildwaterkanobaan te combineren met het nieuwe verenigingsgebouw.

Nieuwbouw In overleg met de kanovereniging is door Hamhuis Architecten een ontwerp voor het verenigingsgebouw gemaakt. De plannen gaan uit van een kantine met terras, kanoberging, kanovijver, kleedruimtes voor de Kanoverenigingen en een openbare kleedgelegenheid. De totale kosten van nieuwbouw en het inrichten van de openbare ruimte worden grotendeels betaald van de opbrengst van de grondverkoop voor appartementencomplex De Marsch (project centrumplan Hardenberg). Voor de kosten van de openbare kleedgelegenheid is vanuit het project Vechtpark Hardenberg en het Tien Torenplan geld beschikbaar. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad het benodigde krediet beschikbaar te stellen. De Kanovereniging draagt bij in de kosten door middel van subsidies en zelfwerkzaamheid.

Noot voor de redactie – Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carina van der Veen, communicatieadviseur. T| 0523 – 28 92 74 M| 06 – 22 46 78 79 E| carina.vanderveen@ommenhardenberg.nl

About The Author

Related posts