Doel Plaatselijk Belang Slagharen

Plaatselijk Belang Slagharen houdt zich bezig met allerlei activiteiten die het dorp Slagharen aangaan.

MISSIE

Plaatselijk Belang Slagharen komt op voor de fysieke, ruimtelijke, sociale,  economische en culturele belangen van het dorp Slagharen en de Slagharense bevolking, om op die manier Slagharen leefbaar te houden voor al haar inwoners.

 

VISIE

Plaatselijk Belang Slagharen heeft een dorp Slagharen voor ogen dat voor alle inwoners leefbaar is en blijft. We streven naar een situatie waarin inwoners, overheden, organisaties en verenigingen in Slagharen op een goede manier met elkaar kunnen samenwerken, zodat iedereen met plezier in het dorp woont.

Plaatselijk Belang Slagharen  wil deze situatie bereiken door de kernwaarden: samenwerking, transparantie, respect,  betrouwbaarheid, betrokkenheid, en rechtvaardigheid na te leven en uit te dragen.

 

DOELSTELLINGEN

  • Gesprekspartner van overheidsinstanties (gemeente, Provincie en waterschap en Rijksoverheid ) bij zaken die Slagharen betreffen en daarbij de mening van de inwoners van Slagharen naar voren brengen om zodoende het dorp Slagharen leefbaar te houden.
  • Aanspreekpunt en samenbindende factor voor alle inwoners, overheden, organisaties en verenigingen in Slagharen om zodoende een goede samenwerking in het dorp te bevorderen.
  • Samenwerken met omliggende Plaatselijk Belangen bij zaken die ook Slagharen aangaan, om zodoende de belangen van Slagharen te behartigen.
  • Gesprekspartner  voor woningbouwstichtingen omtrent de woonwensen en -ontwikkelingen in het dorp, om de leefbaarheid in Slagharen te bevorderen.
  • Ondersteunen bij het opzetten van activiteiten in het dorp om zodoende de samenwerking binnen het dorp te bevorderen.
  • De bevolking van Slagharen, waar mogelijk en wenselijk, inschakelen bij het beoordelen van ideeën en plannen welke relevant zijn voor de gehele Slagharense bevolking, zodat Plaatselijk Belang zeker weet dat zij de algemeen geldende mening van het dorp vertegenwoordigen.
  • Op eigen initiatief ontwikkelen van plannen met medewerking van de Slagharense bevolking om zo de leefbaarheid in Slagharen te bevorderen.