Inschrijven

    Doorlopende Machtiging (SEPA)

    Ja! Ik word lid van de Vereniging Plaatselijk Belang Slagharen en vul de machtiging in voor het incasseren van de contributie.

    Ondergetekende verklaart hierbij bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
    Datum: