Werkgroep “Samen Sterk Slagharen”

Hallo allen,

In de afgelopen weken hebben wij weer moeten ervaren hoe het verenigingsleven drastisch kan veranderen. Voor betere verbinding en communicatie tussen de verenigingen is de werkgroep Samen Sterk Slagharen ontstaan.

Vorige week is een mail verspreid onder de verenigingen met de actuele gang van zaken en mogelijke toekomstige speerpunten. Vanuit de werkgroep willen wij hiervoor graag aandacht en vragen wij de desbetreffende personen, indien er interesse voor is, om deze mail door te nemen en de enquête in te vullen. Hierbij doet u ons, en mogelijk uw vereniging in de toekomst, een groot plezier.

Indien u als vereniging niets heeft ontvangen, maar wel op de hoogte en betrokken wil blijven, dan kunt u een mail doen naar l.pieper@slagharen.info

Namens de werkgroep SSS,

Dank

Related posts